Η παραγωγή και η κατανομή του εισοδήματος

 • Επιμέλεια
  • Ζωή Κωτούλα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 376
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1996
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει δεκαοκτώ κείμενα για τη θεωρία της λειτουργικής κατανομής του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή της κατανομής του εθνικού εισοδήματος στις κοινωνικές τάξεις όπως αυτές ορίζονται ανάλογα με τη λειτουργία τους στη διαδικασία παραγωγής.

Το ζήτημα της κατανομής του εθνικού εισοδήματος στις κοινωνικές τάξεις ανάλογα με το ρόλο τους στη διαδικασία παραγωγής είναι τόσο για λόγους πραγματικούς όσο και για λόγους ιδεολογικούς – απολογητικούς αλλά ακόμη και για λόγους κριτικής της ιδεολογίας άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζήτημα ποιο μέρος του εθνικού εισοδήματος παρήγαγε κάθε κοινωνική τάξη που συμμετείχε στην κατανομή του. Σκοπός της παρούσας συλλογής κειμένων είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια εικόνα για τις σημαντικότερες θεωρίες της λειτουργιακής κατανομής του εισοδήματος: την κλασική και μαρξική, τη νεοκλασική, τη νεοκεϋνσιανή και τη νεορικαρδιανή θεωρία.

Περιλαμβάνονται άρθρα των: A. Bhaduri, M. Chacholiades, P. Garegnani, K.L. Gupta, N. Kaldor, K. Marx, L.P. Pasihetti, D. Ricardo, L.J. Zimmermann, Θ. Μινόγλου, Β. Παπαχρήστου, Γ. Σταμάτη. Φοιτητές οικονομικής θεωρίας, οικονομολόγους και το ενδιαφερόμενο αναγνωστικό κοινό.