Οι κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1845 – Τόμος Α’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 320
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1994
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Το δίτομο αυτό έργο του καθηγητή Οικονομικής Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο εξετάζει τις οικονομικές κρίσεις παλαιού τύπου το 19ο αιώνα στην Ελλάδα.

Αυτές έχουν ως βάση τον κύκλο παραγωγής των δημητριακών (ευφορία- αφορία) και την αυτοκατανάλωση των αγροτικών νοικοκυριών. Με πρωτογενή στοιχεία από τα αγγλικά και ελληνικά αρχεία διαπιστώνονται αφορίες, σιτοδείες και λιμοί κατά τα έτη 1836-39, 1841-43,1848 και 1850-55. Ο συγγραφέας εξετάζει στις πολλαπλές τους εκδηλώσεις τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μορφές των κρίσεων. Παράλληλα καταγράφει μ’ ένα σύνθετο τρόπο την οικονομική και κοινωνική ιστορία των πρώτων δεκαετιών του ελληνικού κράτους. Το έργο τεκμηριώνει με οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία σημαντικά πολιτικά γεγονότα του 19ου αιώνα, όπως η επανάσταση του 1843 και οι εξεγέρσεις του 1848, και προτείνει νέες ερμηνείες τους. Η λεπτομερής αξιοποίηση των εφημερίδων της εποχής προσθέτει στο κείμενο τη συναρπαστικότητα της ιστορικής αφήγησης.