Η Ευρώπη μετά το 1992

 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Μηλιός
 • Πρόλογος
  • Γιάννης Μηλιός
 • Μετάφραση
  • Χριστίνα Γιαννούλη
  • Δημήτρης Δημοήλης
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 374
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1992
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής (ONE) και πολιτικής ενοποίησης της Eυρώπης (Συνθήκη του Maastricht), στους διαγραφόμενους κλαδικούς και τομεακούς μετασχηματισμούς, στις επιπτώσεις για το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς κεφαλαιακές κινήσεις, στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και προειδοποιεί για τις διαφαινόμενες ήδη από τότε περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις αλλά και τις «κοινωνικές» προοπτικές και τ’ αποτελέσματα της συντελούμενης διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Tο βιβλίο κυκλοφόρησε στη Γερμανία το Mάιο του 1991 και τον Aπρίλιο του επόμενου χρόνου (1992) πραγματοποίησε τη δεύτερη έκδοσή του.