Διδασκαλία από απόσταση με χρήση υπερμέσων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 296
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2002
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Στο χώρο έρευνας των διδακτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδασκαλίες υποβοηθούμενες από υπολογιστή καθώς και για εκπαίδευση από απόσταση, είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν υπάρχει πια ένας και μόνον τρόπος διά μέσου του οποίου ο καθηγητής θα παραδώσει το μάθημα του, αλλά μια πλειάδα επιλογών στους τρόπους, στα μέσα και στη διαμόρφωση και παρουσίαση του διδακτικού περιεχόμενου. Σε αυτά τα περιβάλλοντα μάθησης, ο καθηγητής από εκτελεστής μετατρέπεται σε αρχιτέκτονα της μαθησιακής διαδικασίας.

Πράγματι, ενώ με τη συμβατική διαδικασία ο καθηγητής, ακολουθώντας συνήθως μια προκαθορισμένη διδακτική πορεία, πάνω σε ένα στατικό διδακτικό μοντέλο, μετέδιδε γνώσεις και πληροφορίες στο ακροατήριό του, σήμερα πρέπει να οργανώσει και να σχεδιάσει τη διδακτική του μεθοδολογία επιλέγοντας ταυτόχρονα και τα κατάλληλα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να την κάνει αποδοτικότερη, ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού του. Προβάλλει έτσι απαραίτητη για την επιτυχή και ικανοποιητική απόδοση στα περιβάλλοντα αυτά, η ύπαρξη μιας διαδικασίας οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαιδευτικής πρακτικής, αυτό που λέμε παιδαγωγικό μοντέλο.