Διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 184
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2002
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.92 13.43

Αν στον τεχνολογικά εξελισσόμενο κόσμο της δεύτερης χιλιετίας η πληροφορική αποτελεί τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης, τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα αποτελούν το κύριο εργαλείο εκπαιδευτικής και διδακτικής πρωτοπορίας. Στο βιβλίο γίνεται λεπτομερής μελέτη του λογισμικού. Ιδιαίτερα αναλύονται τα συγγραφικά συστήματα με έμφαση στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εργαλείου, ανάλογα με το είδος της υπό ανάπτυξη εφαρμογής. Τέλος περιγράφονται τα διάφορα πεδία.