Διαχείριση διαδικασιών

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 384
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2007
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.88 22.39

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεωρία των Διαδικασιών, εξετάζοντας τη στενή της σχέση με τη Θεωρία της Ποιότητας. Εκτός από τις επιχειρήσεις, το Μοντέλο των Διαδικασιών εφαρμόζεται και στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι διαδικασίες σ’ έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρηση λειτουργούν ως δομές αλληλένδετων δραστηριοτήτων. Η επιστήμη του Μάνατζμεντ επιχειρεί να προσδιορίσει τις δραστηριότητες αυτές και να τις εντάξει σ’ ένα ολοκληρωμένο ενδοεπιχειρησιακό σύστημα, ειδικότερα σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.   Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την τυποποίηση των διαδικασιών και την αποτύπωσή τους σε εταιρικά έγγραφα, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των οικονομικών και τεχνικών αποδόσεων.  Η συγγραφέας συμπληρώνει τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος με πολλά παραδείγματα τυποποιημένων διαδικασιών, πίνακες και διαγράμματα, προσφέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο σε στελέχη επιχειρήσεων, σε επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε φοιτητές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.