Χίλια χρόνια μη γραμμικής ιστορίας

 • Μετάφραση
  • Ευθύμιος Βαϊνάς
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 496
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2002
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.38 21.94

Η ιστορία του πλανήτη μας δεν είναι γραμμική. Ακολουθώντας την παράδοση των Fernand Braudel, Gilles Deleuze και Felix Guattari, ο de Landa συσχετίζει τις διακριτές κινήσεις και αλληλεπιδράσεις ύλης και ενέργειας μέσω των ανθρώπινων πληθυσμών της χιλιετίας.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς νέα προσέγγιση της μελέτης των ανθρώπινων κοινωνιών και των, συνεχώς κινούμενων, ασταθών μορφών τους, των πόλεων τους, των οικονομιών, των τεχνολογιών και των γλωσσών τους. Η έρευνα εστιάζει σε τρία πεδία που έδωσαν σχήμα στις ανθρώπινες κοινωνίες: οικονομία, βιολογία, γλωσσολογία.