Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 336
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2003
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
17.91 16.12

Η ωριμότητα και το πολιτισμικό επίπεδο ενός λαού κρίνονται, μεταξύ άλλων, και από το πόσο η δεδομένη κοινωνία φροντίζει και μεριμνά για τα μέλη της με αναπηρίες. Η ευκαιρία για συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα μας δίνεται το 2003, έτος αφιερωμένο στα άτομα με αναπηρίες. Η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως και των δυνατοτήτων ενεργού συμβολής στη διαμόρφωσή της δεν είναι «πρόβλημα» των ανθρώπων με αναπηρία που επιζητούν την επίλυσή του.

Αφορά την ίδια την πολιτεία και ιδίως τις κοινότητες των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δηλαδή τους φοιτητές και σπουδαστές, τους διδάσκοντες καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά μια κεντρικής σημασίας αντίληψη, η οποία πρέπει να έχει αντίκρισμα στην υλοποίηση των στόχων της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής ευρύτερα και ειδικότερα σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική πολιτική.