Αστική και περιφερειακή οικονομική

 • Επιμέλεια
  • Ελένη Λουρή-Δενδρινού
 • Πρόλογος
  • Ελένη Λουρή-Δενδρινού
 • Μετάφραση
  • Πέτρος Ρυλμόν
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 432
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2003
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβριος 2016 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Αστική και περιφερειακή οικονομική – 2η έκδοση

Philip McCann