Από τον βιωματικο στον επιστημονικό κόσμο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 272
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1991
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.92 13.43

Στο βιβλίο εξετάζονται κατ’ αρχήν θέματα που αναφέρονται στους στόχους και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, στον τρόπο οργάνωσης αυτού του περιεχομένου, στις διαδικασίες μάθησης και στην αξιολόγηση. Η εξέταση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι: Γύρω από ποιο είδος γνώσης οικοδομείται και θα πρέπει να οικοδομείται το σχολείο;

Η εργασία του Γ. Κουζέλη αποτελεί μια πολλαπλή συμβολή στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επιστημολογικές συζητήσεις και μάλιστα για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και ελάχιστα συζητημένο. Η πρωτοτυπία όμως, όπως εξάλλου και η επιστημονική της σημασία, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θέτει το ζήτημα της αναπαραγωγής της επιστημονικής γνώσης. Μ’ αυτή την έννοια μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμη σε ειδικευμένους ερευνητές του πεδίου που πραγματεύεται όσο και σε όσους (φοιτητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες) ενδιαφέρονται για μια εμπεριστατωμένη αλλά κυρίως πρωτότυπη ανάλυση της σχέσης βιωματικού και επιστημονικού κόσμου. Ο Γ. Κουζέλης είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.