101 τρόποι καλύτερης επικοινωνίας

 • Επιμέλεια
  • Aνδρέας Παππάς
 • Μετάφραση
  • Έλενα Τσουκαλά
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 160
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2002
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Μιλάμε άραγε όλοι την ίδια γλώσσα; Είναι βέβαιο ότι στην εποχή των αναρίθμητων μηνυμάτων, επικρατούν μόνο εκείνα που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια. Η επικοινωνία είναι ζωτικό στοιχείο μιας εταιρείας, αφού η έλλειψή της ισοδυναμεί με χαμένο χρόνο.

Χρησιμοποιώντας τις δοκιμασμένες τεχνικές που προτείνονται εδώ, θα συνειδητοποιήσετε πόσο εύκολο είναι να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες, ώστε να εκφράζετε καλύτερα τόσο τις ιδέες άσο και τα συναισθήματα σας.