Μακροοικονομική και νέα μακροοικονομική

 • Επιμέλεια
  • Στέλιος Στεμνής
 • Μετάφραση
  • Αναστάσιος Κυπριανίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 400
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1991
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
26.87 24.18

Η συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με την οικονομική πολιτική κυριαρχείται από την παράλληλη ύπαρξη διαφόρων θεωρητικών κατασκευών – οι νεοκλασικές προτάσεις κατά τα φαινόμενα βρίσκονται σε αντίθεση με τις «κεϋσιανές» συνταγές, συμφωνούν όμως με τις «μονεταριστικές» συμβουλές. Αυτή η διάσπαση της οικονομικής θεωρίας υπήρξε το έναυσμα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

Η παρουσίαση των οικονομικών «ορθοδοξιών» βήμα προς βήμα εξυπηρετεί ταυτοχρόνως πολλούς διδακτικούς στόχους: Γίνονται σαφείς οι διαφορές των διαφόρων θεωρητικών κατασκευών, καθίσταται δυνατή η πραγμάτευση μεγάλου μέρους της μακροοικονομικής μεθοδολογίας και κυρίως καταδεικνύεται ότι κάθε μια απ’ αυτές τις θεωρίες βελτιώνει τη γνώση της οικονομικής διαδικασίας και επομένως δεν έχει νόημα να γίνει κανείς «οπαδός μιας ορθοδοξίας».