Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 368
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2011
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
32.85 29.57

Μια εισαγωγή στη σύγχρονη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης, βασισμένη στις διαλέξεις του συγγραφέα στα μαθήματα Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, Θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης και Δυναμικά οικονομικά, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα τελευταία είκοσι χρόνια.

H πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται στα εξής δύο χαρακτηριστικά του: Πρώτον, η παρουσίαση των διαφόρων υποδειγμάτων γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, η ίδια μαθηματική μέθοδος – η ντετερμινιστική δυναμική βελτιστοποίηση σε διακριτό χρόνο και σε άπειρο χρονικό ορίζοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μέθοδος αυτή είναι διαφορετική από εκείνη των δημιουργών των εξεταζόμενων υποδειγμάτων, με αποτέλεσμα να καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση του αναγνώστη στα υποδείγματα αυτά και να διευκολύνεται η μεταξύ τους σύγκριση. Δεύτερον, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται έχει ως μοναδικό προαπαιτούμενο τις βασικές γνώσεις στατικής βελτιστοποίησης.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, σχετικά δύσκολα  υποδείγματα καθίστανται προσβάσιμα σε  αναγνώστες με βασικές γνώσεις οικονομικών μαθηματικών. Έτσι, το σύγγραμμα αυτό ενδείκνυται για το μάθημα της οικονομικής ανάπτυξης σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ως υλικό αναφοράς για τις μεθόδους των Δυναμικών οικονομικών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε ερευνητές θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης.