Η τέταρτη Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συλλογικό έργο

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 272
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2005
Είδος
Τιμή
Έντυπο
16.92 15.23

Η έκδοση αυτή επιδιώκει, κατ’ αρχάς, να παρουσιάσει και να καταγράψει αναλυτικά μια πολύ σημαντική φάση της πολιτικής παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, καθώς και τα αποτελέσματά της.

Συγκεκριμένα, η έκδοση αποβλέπει όχι μόνο στην εκ των υστέρων συνθετική θεώρηση μιας ιδιαίτερης φάσης της ελληνικής πολιτικής, αλλά, κυρίως, επιδιώκει να αποτυπώσει πολιτικούς χειρισμούς, δυσκολίες και αντιθέσεις, διαπραγματευτικές τακτικές της ελληνικής Προεδρίας, διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, επιτυχίες και αδυναμίες σε πολλά κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής: το ζήτημα του Ιράκ, τη συμβολή της Ελλάδας στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Βαλκάνια, τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τα οικονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση «στρατηγική της Λισσαβόνας», καθώς και τις σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, και στο νέο και ευαίσθητο πεδίο της μετανάστευσης.

Για όλους εκείνους που θέλουν να δουν πέρα από την αποσπασματική ειδησεογραφία της περιόδου αυτής, να κατανοήσουν από απόσταση και πιο συνθετικά τις εξελίξεις και να αντλήσουν συμπεράσματα, η έκδοση παρέχει μια εικόνα συνολικότερη, χρήσιμη για το πολιτικό μάνατζμεντ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων, οικονομικής διαπραγμάτευσης και ευρωπαϊκών χειρισμών. Ο τόμος αναδεικνύει αυτή τη συνολικότερη εικόνα, που αναλύουν ο τότε προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και μερικά πρόσωπα που χειρίστηκαν ή παρακολούθησαν από πολύ κοντά τα επιμέρους θέματα πολιτικής.

Ειδικότερα, η έκδοση περιλαμβάνει τις εξής αναλύσεις: • Κώστας Σημίτης, Απολογισμός της ελληνικής Προεδρίας • Τάσος Γιαννίτσης, Η ελληνική Προεδρία και το Ιράκ • Σωτήρης Βαλντέν, Τα Βαλκάνια στην ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003) • Ηλίας Πλασκοβίτης, Η ευρωπαϊκή Συνέλευση για τη Συνταγματική Συνθήκη • Γιώργος Παπακωνστανίνου, Η «διαδικασία της Λισσαβόνας» και το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη • Βασίλης Ράπανος, Η ελληνική Προεδρία στον τομέα της Οικονομικής Πολιτικής • Ανδρέας Κόρακας, Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής • Δέσποινα Μαυρή, Ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου: Η τέταρτη ελληνική Προεδρία Συνοπτικός απολογισμός της τέταρτης ελληνικής Προεδρίας (1 Ιανουαρίου 2003- 30 Ιουνίου 2003) Σχόλια και δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου για την ελληνική Προεδρία.