Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και εθνικοί λογαριασμοί

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 296
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1992
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
17.42 15.68

Ο συγγραφέας πραγματεύεται στην αρχή του βιβλίου του τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και την εμπορευματική ανταλλαγή και αναπτύσσει στα πλαίσια ενός διτομεακού συστήματος παραγωγής τις βασικές έννοιες της θεωρίας της αξίας.

Από τα μαρξικά σχήματα αναπαραγωγής αναπτύσσει έναν πίνακα εισροών- εκροών με τη βοήθεια του οποίου αναλύει το εισοδηματικό κύκλωμα μιας ανοικτής εθνικής οικονομίας με δημόσιο τομέα. Απ’ αυτό τον πίνακα εισροών- εκροών αναπτύσσει τέλος το σύστημα εθνικών λογαριασμών μιας ανοιχτής εθνικής οικονομίας με δημόσιο τομέα και ολοκληρώνει με μια ανάλυση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας.

Επειδή διαπερνάται από μια κοινωνική αντίληψη της οικονομίας, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία όχι μόνο για οικονομολόγους αλλά και για κοινωνικούς επιστήμονες. Το βιβλίο σημείωσε μεγάλες πωλήσεις.