Παραδόσεις θεωρίας της παραγωγής

 • Μετάφραση
  • Αναστάσιος Κορκοτσίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 296
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1993
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.91 17.92

Το βιβλίο του επιφανέστερου ίσως νεορικαδιανού οικονομολόγου Luigi L. Pasinetti αποτελεί μια εξαίρετη εισαγωγή στη θεωρία της παραγωγής.

Ο Pasinetti πραγματεύεται στο διαχρονικό αυτό βιβλίο του τη νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής, τη θεωρία εισροών- εκροών του W. Leontief, τη θεωρία των γραμμικών συστημάτων παραγωγής του Ρ. Sraffa καθώς επίσης και ζητήματα δυναμικών συστημάτων παραγωγής και θέματα της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Το βιβλίο περιέχει ως Παράρτημα μια συνοπτική και άκρως διδακτική εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα.