Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους της Θράκης

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 272
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2001
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.44 13.00

Έχοντας ως σημείο έναρξης το 1923 και τη Συνθήκη της Λωζάνης, ξεκινά ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, στο χώρο και τις ιδεολογίες, με στόχο τη περιγραφή της πορείας των ανθρώπων εκείνων που διακρίνονται μέσα από τον προσδιορισμό της μειονότητας. Η Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και ειδικότερα οι Πομάκοι και οι τσιγγάνοι βγαίνουν στο προσκήνιο αυτής της έρευνας και γίνονται πρωταγωνιστές του βιβλίου.

Μέσα από αυτή τη πορεία καταγράφεται η προσπάθεια αυτών των τριών ανθρώπων να ενταχθούν, να κινηθούν και να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν εθνικές παραστάσεις, όχι δικές τους αλλά και των άλλων. Μιλούν και μοιράζονται την εμπειρία τους για το πώς τους δέχεται το περιβάλλον τους, το πώς βιώνουν οι ίδιοι τον κοινωνικό τους περίγυρο, περιγράφοντας με τα δικά τους μάτια το μειονοτικό καθεστώς αλλά και τις εξωτερικές και διακρατικές δια μάχες για τον ιδεολογικό τους προσεταιρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του ΚΕΜΟ (Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων) επισκεφτείτε το site http://www.kemo.gr/