Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 248
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2001
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.41 17.47

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε στην πανηγυρική της συνεδρία της 30ης Δεκεμβρίου 2003 το βιβλίο των Γ. Προβόπουλου και Π. Καπόπουλου με τον τίτλο «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος». Συγκεκριμένα στους συγγραφείς απονεμήθηκε το βραβείο του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης». Στο βιβλίο επιχειρείται μια ουσιώδης ανάλυση του χρηματοοικονομικού τομέα που βρίσκεται σήμερα σε φάση ταχύτατου μετασχηματισμού, υπό τη συνδυασμένη επίδραση της απελευθέρωσης της τραπεζικής λειτουργίας, της διεθνοποίησης των οικονομιών και των νέων τεχνολογιών.

Η βράβευση του βιβλίου των Γ. Προβόπουλου και Π. Καπόπουλου από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών στηρίζεται στο σκεπτικό ότι οι συγγραφείς «επιτυγχάνουν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος στα πλαίσια του υφισταμένου διεθνούς περιβάλλοντος».

Ειδικότερα, στο βιβλίο αναλύονται οι δυνάμεις που κατευθύνουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το πρίσμα της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου, της υιοθέτησης του ευρώ και του ισχυρού κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών. ΣΆ ένα δεύτερο επίπεδο, το βιβλίο εξετάζει το ζήτημα των χρηματοοικονομικών κρίσεων καθώς και το οπλοστάσιο που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες για την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Τέλος, διερευνώνται οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εποπτεία του συστήματος σΆ ένα περιβάλλον σύνθετων κινδύνων.