Αξία και υπεραξία

 • Μετάφραση
  • Παναγιώτης Μαυρομμάτης
  • Θέμις Μίνογλου
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 488
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1989
Είδος
Τιμή
Έντυπο
23.89 21.50

Ο τόμος συγκεντρώνει κείμενα του David Ricardo και του Karl Marx για τη θεωρία της αξίας και της υπεραξίας. Αποτελείται από τα έξι πρώτα κεφάλαια του κύριου έργου του Ricardo «Αρχές της πολιτικής οικονομίας και της φορολογίας», στα οποία περιέχεται όλη η οικονομική του θεωρία, και από τα σχόλια του Marx στην οικονομική θεωρία του Ricardo από τα «Χειρόγραφα 1861-1863».

Ο τόμος συμπληρώνεται από μια εκτενή εισαγωγή στην κλασική και μαρξική οικονομική θεωρία του Γιώργου Σταμάτη.