14-sigritiki-hague

Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • Πρόλογος
  • Γιάννης Κωνσταντινίδης
  • Γιώργος Παγουλάτος
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Χρηστίδης
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 750
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Έτος έκδοσης ψηφιακού
  • 2013
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
65€
pdf
37€
Αγορά βιβλίου ως εφαρμογή για iPhone, iPad
Αγορά βιβλίου ως εφαρμογή για Android συσκευές

Η καλύτερη εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη σε ακόμη πιο βελτιωμένη έκδοση.

Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου των Rod Hague και Martin Harrop είχε πολύ θετική υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ότι το βιβλίο γράφτηκε με ζωντανό και ρέοντα λόγο, ευρύτητα θεματολογίας, πλήθος σύγχρονων παραδειγμάτων και αναφορών και ουσιαστική προσέγγιση των εννοιών χωρίς  να καταφεύγει σε στείρο ακαδημαϊκό λόγο. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση έχει περαιτέρω βελτιώσει το περιεχόμενο, εμπλουτίζοντάς το με νέες ενότητες, διατηρώντας, όμως, περίπου την ίδια έκταση και μια συνεκτικότερη δομή.

Η νέα έκδοση συμπίπτει με μια περίοδο ραγδαίων παγκόσμιων ανακατατάξεων. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, το βιβλίο αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και χρήσιμο, προσφέροντας εργαλεία κατανόησης και αξιολόγησης του ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου γύρω μας.

Στα εκπαιδευτικά βοηθήματα του βιβλίου περιλαμβάνονται:

•    Προφίλ χωρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναλύσεις που αποτελούν εκτενείς μελέτες περίπτωσης και συνδέονται με τη θεματική κάθε κεφαλαίου.
•    Ορισμοί των βασικών εννοιών σε διακριτά πλαίσια και χρονολόγια των σημαντικότερων γεγονότων.
•    Πρόσθετη βιβλιογραφία και πηγές στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Το βιβλίο των Rod Hague και Martin Harrop συνδέει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης με την ερμηνεία της πολιτικής συμπεριφοράς και των θεσμών.Simon Hix, London School of Economics and Political Science

 

Υλικό στο διαδίκτυο:

Στην ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου www.palgrave.com/politics/hague θα βρείτε πλούσιο, ενδιαφέρον και επικαιροποιημένο υλικό, όπως γλωσσάρι, οδηγό έρευνας στο πεδίο της Συγκριτικής Πολιτικής, δείκτες χωρών, πίνακες και σχεδιαγράμματα, χρήσιμους συνδέσμους σε ιστοσελίδες, ερωτήσεις, παραπομπές σε βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και θέματα συζήτησης υπό μορφή debate.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας :

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται επιπλέον από τις εκδόσεις Κριτική μεταφρασμένες στα ελληνικά διαφάνειες για την υποστήριξη των διαλέξεων

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Μια σύγχρονη, πλήρης εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία με την πράξη και παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σε κεντρικά ζητήματα, με έμφαση στο συνδυασμό των κύριων παραδόσεων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων με μια πιο πολυεπιστημονική προσέγγιση.

  • Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

   ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

   Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της εικόνας της Ευρώπης, το μεταναστευτικό φαινόμενο, οι διαφορές στις πολιτικές αριστερών και συντηρητικών κυβερνήσεων.

  • Ιστορία της πολιτικής σκέψης – Τόμος Α’

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

   To βιβλίο ασχολείται με τους κορυφαίους διανοητές που συνέβαλαν στην κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιχειρεί να εντοπίσει και να αναπαραστήσει τη διαδικασία ανάδειξης του «κράτους», και των ευρωπαϊκών πολιτικών θεωριών που θεμελίωσαν την ύπαρξή του. Εξετάζει τα μεγάλα έργα των φιλοσόφων του ελληνικού, του ρωμαϊκού και του πρωτοχριστιανικού κόσμου. Δείχνει πώς το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επικράτησαν ή κατέρρευσαν ιδέες για την ηθική και την πολιτική βοηθάει στην κατανόηση των ίδιων των ιδεών.