9789602184752

Συναισθηματική νοημοσύνη

ΤΟ ΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
 • Μετάφραση
  • Έφη Μαρκοζάνε
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 216
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2006
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.90€

Το βιβλίο μας δείχνει πώς η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να γίνει το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας και την απελευθέρωση του δυναμικού μας. Μέσω του Τεστ Αξιολόγησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης θα αποκτήσετε καλύτερη επίγνωση της δικής σας Σ.Ν. Έτσι, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε πού βρίσκεστε σήμερα και προς τα πού θα πρέπει να στοχεύετε, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που σας μαθαίνει το βιβλίο.

Βρίσκεται πλέον στη διάθεσή σας το ελληνικό τεστ της Συναισθηματικής νοημοσύνης (σελ. 92 του βιβλίου)! Ελπίζουμε να περάσετε ευχάριστα το επόμενο μισάωρο!

Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες που δε βρήκαν τον προσωπικό κωδικό στο βιβλίο τους, να τον ζητήσουν με email στο biblia@kritiki.gr Σ’ ένα τέτοιο διαδραστικό περιβάλλον, είναι δύσκολο να προβλεφθούν όλες οι πιθανές εκδοχές απαντήσεων προκειμένου να μεταφραστούν.

Προσπαθήσαμε να προβλέψουμε και να λύσουμε όσα περισσότερα προβλήματα πιθανόν να αντιμετωπίζατε στη χρήση αυτού του τεστ. Παρόλα αυτά, σημαντικό μέρος των reports/απαντήσεων βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση! Παράλληλα, πρέπει να επισημάνουμε ότι μια στοιχειώδης εξοικείωση με τη χρήση internet είναι απαραίτητη. Καλή επιτυχία!